Úterý, 30 května, 2023
- Reklama -události

Nostrifikace vzdělání u cizinců v ČR

Redakce doporučuje

Zahraniční vzdělání je nutné v ČR nejprve uznat, než začne být platné. Nostrifikace je proces, během kterého je uznáno zahraniční vzdělání a kvalifikace v ČR. Žadatel, tedy osoba, která o nostrifikaci žádá, získá potvrzení, které uznává zahraniční vzdělání na vysokých školách.

Toto potvrzení je přenosné, je tedy možné jej využít na celém území ČR. Využívá se především na přijímacím řízení na jiné vysoké školy.

Kdo nostrifikaci provádí?

Nostrifikace diplomu ze zahraničí je velice důležitou součástí, pokud si chcete podat přihlášku ke studiu. O nostrifikaci rozhodují vysoké školy, má to však podmínky. Vybrat si musíte vysokou školu, která se specifikuje na obdobné studijní programy, není možné požádat o uznání zahraničního vzdělání soukromé školy, nemají k tomu pravomoc. Není také možné žádat na více vysokých školách najednou.

Je-li obor vzdělání ze zahraničí zaměřen na vojenství, pravomoc má Ministerstvo obrany, u bezpečnostních služeb připadá pravomoc Ministerstvu vnitra.

Vyřízení je zákonem dané do 30 dnů. Pokud se jedná o případy, které jsou složitější na posouzení nebo nejsou doplněny některé informace, může se lhůta žádosti protáhnout na 60 dnů. Nostrifikace diplomu z Ukrajiny je v poslední době dost žádaná, vzhledem k počtu žádostí se tak lhůta pro vyřízení pohybuje přibližně okolo 60 dnů.

Jak zažádat o nostrifikaci?

  • Písemně – nejčastěji s doručením na konkrétní vysokou školu dopisem do vlastních rukou. Podat žádost můžete dojít i osobně na konkrétní vysokou školu.
  • Elektronickou podobou – zvolit můžete buď datovou schránku (je-li datová schránka vaše, nemusíte řešit úředně ověřený podpis) nebo elektronickou podatelnou.

K žádosti vám také přijdou údaje, termín a způsob zaplacení správního poplatku za nostrifikaci, který aktuálně činí 3 000 Kč.

Co doložit k žádosti?

  • Úředně ověřenou kopii vašeho diplomu (včetně podpisů a razítek),
  • úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu,
  • úřední překlad do anglického nebo českého jazyka,
  • vyplněnou Žádost o vydání osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR,
  • doklad o úhradě poplatku.

Doplnit musíte také doklad, především u ženy, která si změnila příjmení. Občanský průkaz v takovém případě nestačí, neboť se příjmení neshodují. Doložit musíte třeba oddací list.

Pokud vás při nostrifikaci diplomu někdo zastupuje, je důležité doložit plnou moc. Musí obsahovat celá jména, data narození, trvalá bydliště a úředně ověřené podpisy zmocněnce a zmocnitele. Doplněn bude také datum a specifikace úkonu, na který se plná moc vztahuje.

Vyřízení žádosti o nostrifikaci

V rámci nostrifikace se posuzuje, zda je vzdělání na základě doloženého diplomu shodné se vzděláním, které je poskytováno na území ČR. Pokud se vzdělání obsahově shoduje, je v případě žádosti rozhodnuto kladně.

U odlišného vzdělání může být nostrifikace zamítnuta. Existuje také střední cesta, kdy se vzdělání shoduje z části. V takovém případě je připravena nostrifikační zkouška, která svým výsledkem rozhodně o kladném nebo záporném vyřízení žádosti.

S celý procesem nostrifikace vzdělávání vám rádi pomohou v agentuře IRS Czech, která se právě na tuto problematiku specializuje.

- Reklama -magazin
- Reklama -PR článek

Nejnovější články

Nejčastější otázky, které panují okolo mediace

Mediace se pomalu ale jistě dostává do povědomí stále většího množství lidí. I přesto však kolem ní panují určité...
- Reklama -magazin

Více od autora

- Reklama -spot_img