Úterý, 30 května, 2023
- Reklama -události

Trest za blízkost: Jaké jsou ekonomické přesahy války na Ukrajině

Redakce doporučuje

Válka na Ukrajině je událostí s dalekosáhlými důsledky jak z hlediska geopolitiky, tak mezinárodního finančního systému. Stejně jako při jiných událostech, ekonomické důsledky nejsou rozděleny rovnoměrně po celém světě. V jednotlivých zemích se podstatně liší a v případě války na Ukrajině se klíčovým rozdílem jeví geografická vzdálenost od válečného místa.

Vědci porovnávali kumulativní výnosy akcií v 66 zemích během čtyřtýdenního okna se středem kolem 24. února 2022. „Trest za blízkost“ vyčíslili na hodnotu přibližně 2,6 procentního bodu na každých 1 000 kilometrů, které je země blíže k Ukrajině. Jinými slovy, čím je země geograficky blíže k Ukrajině, tím výraznější je pokles jejího akciového trhu v době, kdy válka začala.

Kumulativní výnos akciového trhu měřili na základě indexů MSCI během okna událostí. Státy rozdělily na 15 sousedů Ukrajiny prvního a druhého stupně („neighbours“) a ostatní země („other countries“). Rozdíl mezi skupinami je výrazný: během čtyř týdnů od začátku války zaznamenali sousedé průměrný pokles akciového trhu o více než 20 % (plná modrá čára), zatímco vzdálenější země zaznamenaly pokles trhů v průměru o méně než 6 % (červená přerušovaná čára). Zelená přerušovaná čára označuje začátek války 24. února, zelená oblast označuje okno události, což představuje období od dvou týdnů před vypuknutím války do dvou týdnů po jejím vypuknutí, tedy od 10. února do 10. března 2022.

Trest za blízkost: Jaké jsou ekonomické přesahy války na Ukrajině

Množinu sousedé tvoří neváženým průměrem 15 evropských sousedů prvního a druhého stupně Ukrajiny, do množiny „jiné země“ je průměrem zbývajících 51 zemí ze vzorku. Rusko a Ukrajina jsou vyloučeny z obou skupin. Výnosy se počítají na základě indexu zemí Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Další obrázek ilustruje výjimečnou povahu reakce akciového trhu v případě souseda oproti jiným zemím. Zobrazuje kumulativní výnosy akciového trhu během čtyřtýdenního okna kolem osmi dalších významných finančních nebo geopolitických událostí, kromě války na Ukrajině. Měří průměrnou výkonnost „sousedů“ Ukrajiny podél vertikální osy a „jiných zemí“ podél horizontální osy. Válka na Ukrajině vyniká zejména relativní velikostí ztrát na akciovém trhu pro sousedy – což je jasným důkazem toho, jak asymetricky rozdílné ekonomiky jsou válkou ovlivněny.

Trest za blízkost: Jaké jsou ekonomické přesahy války na Ukrajině

Co určuje zdánlivou penalizaci za blízkost?

Vědci rozlišují dvě hlavní hypotézy. Za prvé, sousedé jsou více vystaveni válce prostřednictvím obchodních propojení – obecně chápaných – protože, je-li všechno jinak stejné, vzdálenost je klíčovou překážkou obchodu. Za druhé, sousedé také čelí většímu riziku zapletení se do konfliktu, protože mohou utrpět vojenské přesahy ve formě přímých útoků na jejich území nebo vedlejších škod v důsledku použití zbraní hromadného ničení v sousední zemi (dva příklady za všechny). Prostřednictvím takových obchodních a vojenských přesahů války zatěžují ekonomickou aktivitu a zvyšují pravděpodobnost velkých ekonomických katastrof. To se následně projeví v cenách akcií.

K formálnímu přezkoumání problému vědci navrhli soubor jednoduchých regresních modelů, které spojují kumulativní výnos akciového trhu během okna události se vzdáleností země od Ukrajiny (měřenou v 1 000 kilometrech), typickou citlivostí země na světové akciové trhy (beta) a řadu proměnných obchodu a členství v EU. Pro nejjednodušší specifikaci zjistili, že přímý soused konfliktu (ve vzdálenosti nula) utrpí pokles akciového trhu o 23,1 % do konce druhého týdne války. Tento efekt se empiricky snižuje asi o 2,6 procentního bodu na každých 1 000 kilometrů vzdálenosti od Ukrajiny.

Obchodní přesahy jsou tedy kvantitativně důležité, ale stále ponechávají významnou roli pro jiné faktory při řízení návratnosti akcií kolem začátku války. Dalším kritickým faktorem budou pravděpodobně vojenské přesahy. Vědci našli jasný empirický vztah mezi nadměrnými výnosy během okna událostí a nezávislou proměnnou „geopolitického rizika“. Rizikovost jednotlivých zemí zachycená touto proměnnou pozitivně koreluje s geografickou blízkostí k Ukrajině a negativně s výnosy akciového trhu kolem začátku války.

Sektorové hledisko poskytuje další důkaz o významu vojenských přesahů.

- Reklama -magazin
- Reklama -PR článek

Nejnovější články

Nejčastější otázky, které panují okolo mediace

Mediace se pomalu ale jistě dostává do povědomí stále většího množství lidí. I přesto však kolem ní panují určité...
- Reklama -magazin

Více od autora

- Reklama -spot_img